Drodzy Darczyńcy Stowarzyszenia Dzieci Targówka!

Dzięki Waszemu corocznemu wsparciu przez 1,5% podatku możemy zajmować się dziećmi, które pomocy naprawdę potrzebują.

Pokazujemy im świat zabierając na wyprawy wakacyjne, wyjazdy do kina, teatru, muzeum, umożliwiając spełnianie pasji sportowych.

Pracujemy z nimi poprzez programy wyzwalające ich aktywność i inicjatywę.

Dziękując serdecznie wszystkim naszym Szanownym Darczyńcom za dotychczasowe towarzyszenie nam w działaniach na rzecz ubogich dzieci z Targówka zachęcamy w tym roku do wpłaty 1% na nasze Stowarzyszenie.

 

Co należy uczynić, aby 1,5% swojego podatku przekazać na cele organizacji pożytku publicznego?

Przy składaniu rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2022 roku, które należy złożyć na druku PIT-37, w części “K” poz. 147 tego zeznania należy podać numer KRS czyli 0000219413,

Następnie należy obliczyć kwotę stanowiącą 1,5% wartkości podatku i zaokrąglić w dół do pełnych dziesiątek groszy.

Obliczoną kwotę należy wpisać w poz.148 na druku PIT-37.

W poz. 149 piszemy: "darowizna na cele statutowe”

Przykład:

Podatek należny to 2538,00 złotych,

1,5% z tej kwoty to 38,07 złotych.

Po zaokrągleniu w dół kwota ta wyniesie 38,00 złotych.

Stowarzyszenie Dzieci Targówka Copyright (c) Site Name 2017. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com